กุมภาพันธ์ 2017
 อา.  จ.  อ.  พ.  พฤ.  ศ.  ส.
      1
(09:00 - 12:00) 
. -ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
(13:30 - 15:00) 
. -มอบ รองฯประมวล ร่วมเป็นเกียรติเปิดกิจกรรม KICK OFF
2
3
(09:00 - 12:00) 
. -ประชุม อกศจ.มุกดาหาร
4

. -ร่วมพิธีมอบมุนการศึกษามูลนิธิเปรมฯ
5
6
(08:30 - 12:00) 
. -มอบ รองฯประมวล ร่วมเป็นเกียรติงานวันมหกรรม 5 ส.
(14:00 - 16:00) 
. -มอบ รองฯเจริญ ประชุมอนุกรรมการคัดเลือก ขรก.พลเรือน
. -ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
7
(09:30 - 12:00) 
. -ประชุม อกศจ.มุกดาหาร
(11:00 - 12:00) 
. -ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ
8
(13:00 - 16:00) 
. -มอบ รองฯประมวล ประชุมคณะกรรมการกล้องวงวรปิด
9
(10:00 - 12:00) 
. -ประชุมอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองเด็ก
(14:00 - 16:00) 
. -ประชุม กศจ.มุกดาหาร
(18:30 - 20:00) 
. -มอบ รองฯประภาส เป็นประธานพิธีรอบกองไฟ
(18:30 - 20:00) 
. -มอบ รองฯเจริญ เป็นประธานพิธีรอบกองไฟ
10
(10:00 - 12:00) 
. -ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบสิ่งของพระราชทานฯ
11
(18:00 - 20:00) 
. -มอบ รองฯประมวล ร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
12
13
14
15
16
(09:00 - - -) 
. -ร่วมประชุมการติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคฯ
17
(08:00 - 10:00) 
. -มอบ รองฯณรงค์ ร่วมโครงการ ผู้ว่าพาเยี่ยมสถานศึกษา
(09:00 - 16:00) 
. -มอบ รองฯเจริญ ออกตรวจสถานบริการและขอต่อใบอนุญาต
(09:00 - 12:00) 
. -เป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ฯ
(18:00 - 20:00) 
. -มอบ รองฯประภาส เป็นประธานพิธีรอบกองไฟ
18
19
20
(08:30 - 12:00) 
. -เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันวิชาการ
21
(09:00 - 12:00) 
. -มอบ รองฯประมวล ประชุมคณะกรรมการป้องกันปัญหาภัยแล้ง
(11:00 - 12:00) 
. -พิธีมอบทุนมูลนิธิเปรมฯ
(13:30 - 15:00) 
. -ประชุมคณะกรรมการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย
(13:30 - 16:00) 
. -มอบ รองฯเจริญ ประชุมการขออนุญาตตั้งสถานบริการ
22
(08:00 - 09:00) 
. -ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว
(08:00 - 10:00) 
. -ร่วมโครงการ ผู้ว่าพาเยี่ยมสถานศึกษา
(13:00 - 16:00) 
. -มอบรองฯประมวล ประชุมงานส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อฯ
23
(08:00 - 09:00) 
. -ร่วมโครงการ ผู้ว่าพาเยี่ยมสถานศึกษา
(09:00 - 12:00) 
. -ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ
(09:00 - 12:00) 
. -มอบรองฯเจริญ ประชุมพิจารณารับโอนฯ
24
(08:30 - 16:30) 
. -ประชุมสัมมนาเรื่องทิศทางการค้าและการลงทุน
(09:00 - 12:00) 
. -มอบ รองฯเจริญ ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง
25
(08:30 - 12:00) 
. -เป็นประธานเปิดงานวันอนุบาลสร้างสรรค์
26
27
(09:30 - 12:00) 
. -ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(09:30 - 12:00) 
. -มอบ รองฯสุริยะ ประชุม สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
(13:00 - 15:00) 
. -ประชุมคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิการปฏิบัติงาน
(13:30 - 15:00) 
. -มอบ รองฯเจริญ ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
(15:00 - 18:00) 
. -ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
28
(09:00 - 12:00) 
. -มอบ รองฯสุริยะ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมฯ
(09:00 - 12:00) 
. -มอบ รองฯประมวล ประชุมจัดทำแผนด้านแรงงานจังหวัด
(10:30 - 12:00) 
. -มอบ รองฯเจริญ ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามฯ
(13:30 - 16:00) 
. -มอบรองฯประมวล ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน
(15:00 - 17:00) 
. -มอบ รองฯเจริญ ประชุมเตรียมการเพื่อสร้างความปรองดอง
       


ระบบวาระงาน สพป.มุกดาหาร by อดิศร ก้อนคำ kroobannok.com
[ เข้าสู่ระบบ ]