มีนาคม 2017
 อา.  จ.  อ.  พ.  พฤ.  ศ.  ส.
      1
(13:30 - 16:00) 
. -ประชุมอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัด
. -ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
2
(09:30 - 11:00) 
. -เป็นประธานรับมอบห้องน้ำ
3
4
5
6
(09:00 - 12:00) 
. -มอบ รองฯเจริญ ประชุมชี้แจงการยุบโรงเรียน
(09:30 - 12:00) 
. -มอบ รองฯประมวล ร่วมโครงการมหกรรรมสร้างงานฯ
(14:00 - 16:00) 
. -ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
7
(09:00 - 12:00) 
. -มอบ รองฯเจริญ ประชุมคณะกรรมการสร้างความปรองดอง
(10:30 - 12:00) 
. -ประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง
8

. -มอบ รองฯประภาส ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ
9
(08:30 - 12:00) 
. -มอบ รองฯประมวล ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะส่งเสริมฯ
(09:00 - 12:00) 
. -ประชุม อกศจ.มุกดาหาร
. -มอบ รองฯประภาส ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ
10
(07:30 - 12:30) 
. -มอบ รองฯประภาส ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ
(08:30 - 09:30) 
. -เป็นประธานเปิดการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
(10:00 - 12:00) 
. -ประชุมความร่วมมือจัดทำข้อสอบ
(14:00 - 16:00) 
. -ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณตาชุน โล่ห์คำ
11
(09:00 - 10:00) 
. -มอบ รองฯสุริยะ เปิดค่ายภาษาอังกฤษ
12
13
(09:00 - 12:00) 
. -มอบ รองฯประมวล เป็นประธานเปิดค่ายคุณธรรม
(15:00 - 17:00) 
. -ประชุม กศจ.มุกดาหาร
14
(09:00 - 16:00) 
. -รับการตรวจราชการ ก.ศึกษาธิการ
15
(09:00 - 12:00) 
. -ประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา
(10:00 - 12:00) 
. -มอบ รองฯเจริญ ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ
(13:30 - 16:00) 
. -มอบ นิติกร ประชุมส่วนงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาห
16
(09:00 - 12:00) 
. -มอบ รองฯประมวล ประชุมทำงานจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลฯ
(13:00 - 16:00) 
. -มอบ รองฯเจริญ ประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬา
17
(08:30 - 12:00) 
. -เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย
(13:30 - 16:00) 
. -มอบ นิติกร ประชุมส่วนงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
(14:00 - 16:00) 
. -ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนการจัดการศึกษา
18
(13:30 - 16:00) 
. -มอบ รองฯประมวล เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอฯ
. -สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
19
(08:30 - 12:00) 
. -สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
20
(09:00 - 12:00) 
. -ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
. -มอบ รองฯเจริญ ร่วมออกตรวจศูนย์ป้องกันปราบปรามฯ
21

. -มอบ รองฯเจริญ ร่วมออกตรวจศูนย์ป้องกันปราบปรามฯ
22
(08:45 - 16:00) 
. -ประชุมโครงการการพัฒนาเด็กปฐมวัย
. -มอบ รองฯเจริญ ร่วมออกตรวจศูนย์ป้องกันปราบปรามฯ
23
(09:00 - 12:00) 
. -ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ
(13:30 - 16:00) 
. -ประชุมคณะกรรมการรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
. -มอบ รองฯเจริญ ร่วมออกตรวจศูนย์ป้องกันปราบปรามฯ
24
(10:00 - 12:00) 
. -ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.มุกดาหาร
(13:30 - 16:00) 
. -ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบคุณธรรม
25
26
27
(09:00 - 12:00) 
. -เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
(13:30 - 16:00) 
. -ประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณปี 2560
. -มอบ รองฯประภาส ประชุมแผนการศึกษาพื้นที่ชายแดน
28
(09:30 - 12:00) 
. -เป็นประธานประชุมคัดกรองนักเรียนยากจน
(13:30 - 16:00) 
. -ประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
(13:30 - 16:00) 
. -ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร
29
(13:00 - 15:00) 
. -เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการฯ
(14:00 - 16:00) 
. -ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ
30
(09:30 - 12:00) 
. -ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
31
 


ระบบวาระงาน สพป.มุกดาหาร by อดิศร ก้อนคำ kroobannok.com
[ เข้าสู่ระบบ ]