สิงหาคม 2017
 อา.  จ.  อ.  พ.  พฤ.  ศ.  ส.
    1

. -เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
. -มอบ รองฯเจริญ ประชุมความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2

. -มอบ รองฯเจริญ ประชุมความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
. -เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
3
4

. -ร่วมเป็นเกียรติโครงการพัฒนาศักยภาพครู
5

. -เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
. -ร่วมเป็นเกียรติโครงการพัฒนาศักยภาพครู
6

. -เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
7
8
9

. -เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
10

. -เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
11

. -ประชุม สพฐ.สัญจร
12
13
(07:30 - 10:00) 
. -ร่วมโครงการ ผู้ว่าฯพาเยี่ยมวัด
14
15
(09:00 - 12:00) 
. -ประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
16
17
(15:00 - 16:30) 
. -ประชุมอนุกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน
(18:00 - 20:00) 
. -เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิต
18
(09:00 - 10:00) 
. -เป็นประธานการอบรมการจัดการศึกษาปฐมวัย
(10:00 - 12:00) 
. -ประชุม สกสค.
. -มอบ รองฯเจริญ ร่วมประชุมสภาลูกเสือไทยฯ
19

. -มอบ รองฯเจริญ ร่วมประชุมสภาลูกเสือไทยฯ
. -เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
20

. -เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
21

. -ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาฯ
22
(09:30 - 12:00) 
. -ประชุมคณะจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.
23
24
(17:00 - 19:00) 
. -ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานและจำหน่ายสินค้า
25
26
27
28
(13:30 - 16:00) 
. -มอบ รองฯเจริญ ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
. -สัมมนาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
29

. -สัมมนาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
30

. -สัมมนาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
31
   


ระบบวาระงาน สพป.มุกดาหาร by อดิศร ก้อนคำ kroobannok.com
[ เข้าสู่ระบบ ]